English version

Prestashop wypuściła w pewnym sensie nową odsłonę oprogramowania. Poza tym, że udoskonalono całe narzędzie to zmieniono również szatę graficzną panelu administracyjnego, która odzwierciedla nową tożsamość Prestashop.

Niezwykle ważną zmianą jest ta odnosząca się do jednej z pięt achillesowych oprogramowania – prędkości. W szczególności przeprowadzono optymalizację kwerend SQL w back office i front office. Analizy porównawcze wykazały, że udało się zwiększyć prędkość nawet o 200 %.