English version

SM GRUNWALD

Zgodnie z wytycznymi Klienta wykonaliśmy profesjonalną stronę firmową w oparciu o system zarządzania treścią CMS Joomla. Niezwykle istotnym elementem tego zlecenia było nadanie użytkownikom odpowiednich uprawnień do zarządzania stroną w taki sposób, aby jedna ich grupa mogła tylko dodawać nowe treści (tj. pracownicy spółdzielni), a inni także je edytować i publikować (kierownicy osiedli). Użytkownikiem o specjalnych prawach administratora jest tu dodatkowo prezes spółdzielni. Do naszych zadań należało również zaprojektowanie indywidualnego układu graficznego strony na podstawie wskazówek Klienta, uzupełnienie treści, oraz dodatnie do gotowej już strony komponentu galerii.

System Joomla 1.7.x
Użyte technologie HTML, PHP, jQuery, JavaScript, CSS
Responsive Web Design Nie
Adres www.grunwald.pl
Data wdrożenia 2011