English version

Panorama morska - hotel nad morzem

Zrealizowaliśmy zaawansowane technologicznie wdrożenie dla hotelu nad morzem Panorama Morska. Celem wdrożenia było połączenie kilku obecnych wielojęzycznych stron obiektów klienta w jedną. Jednoczenie odświeżyliśmy szatę graficzną oraz wykonaliśmy projekt w technologii RWD. Na stronie uruchomione są banery, rotatory, rezerwacje online, widok z kamery online. Udało się również w sposób sprawny i szybki przenieść wszystkie treści z poprzedniej wersji. 

System WordPress 4.x.x
Użyte technologie HTML, PHP, jQuery, JavaScript, CSS
Integracje Rezerwacja online, Facebook, kamera online.
Responsive Web Design Tak
Adres www.panorama-morska.pl
Data wdrożenia 2014