English version

Pensjonat nad zalewem

Prezentujemy niniejszym naszą pierwszą stronę internetową, wykonaną niedługo po rozpoczęciu działalności firmy LEXCOM. Widoczny tu szablon graficzny został wykonany zgodnie z wytycznymi Klienta. Do naszych zadań należało tu również umieszczenie na stronie wszystkich treści, tłumaczeń, zdjęć oraz dodatkowych efektów wizualnych. Po zaakceptowaniu naszego wdrożenia Klient został przeszkolony, jak we własnym już zakresie może w przyszłości modyfikować zawartość serwisu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Użyte technologie HTML, PHP, jQuery, JavaScript, CSS
Responsive Web Design Nie
Adres www.pensjonatnadzalewem.pl
Data wdrożenia 2008