English version

Multislider Facebook, Google+, Twitter do GEKO 2.0.x

Kategoria: Rozszerzenia

Dostosowanie Social Multislider pod Gekosale 2.0.x

1. Dane z pliku application.less kopiujemy do pliku application.less w swojej templatce
2. Pliki z katalogu assets/img kopiujemy do katalogu /assets/img w swojej templatce
3. Plik z katalogu assets/js multi.js kopiujemy do katalogu /assets/js w swojej templatce
4. Dane z pliku javascript.tpl umieszczamy w pliku javascript.tpl w swojej templatce (okolica 18 lini - za resztą wpisów)
5. Dane z pliku footer.tpl umieszczamy w pliku footer.tpl w swojej templatce za znacznikiem:
- informacje o multisliderze <ul id="musli">...</u> przed klasą <div class="container copy">
- informacje o javascript za znacznikiem </footer>

UWAGA!!! Jeżeli chcemy zostawić tylko slider Facebooka to kasujemy <li> odpowiedzialne za Google+ lub Twitter-a.
Oczywiście do każdego slidera trzeba wygenerować i wstawić odpowiedni kod widgetu.

Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

System Gekosale 2.0.x

Pliki