English version

Ciasteczka do GEKO 2.0

Kategoria: Rozszerzenia

Dostosowanie Divante Cookies pod Gekosale 2.0

1. Dane z pliku application.less kopiujemy do pliku application.less w swojej templatce
2. Plik btn-close.png kopiujemy do katalogu /assets/img w swojej templatce
3. Plik divante.cookies.min.js kopiujemy do katalogu /assets/js w swojej templatce
4. Plik jquery.cookie.min.js kopiujemy do katalogu /assets/js w swojej templatce
5. Dane z pliku javascript.tpl umieszczamy w pliku javascript.tpl w swojej templatce (okolica 18 lini - za resztą wpisów)
6. Dane z pliku footer.tpl umieszczamy w pliku footer.tpl w swojej templatce za znacznikiem </footer> - poprawiamy adres do naszego regulaminu lub polityki prywatności

Dodatkowe opcje:
* privacyPolicy : true | false // 'true' - podaj URL do polityki | 'false' - podaj URL do regulaminu
* cookiesPageURL: 'http://.../' // podaj URL do strony z wyjasnieniem cookies

Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

Pliki